onsdag 14 februari 2018

Arvidsjaur: Vårmöte och årsmöte lördag 3 mars 2018

Skogsnäva, Geranium sylvaticum, 
Prästberget Arvidsjaur.
Foto © Maria Söderberg

Föreningen Pite lappmarks flora inbjuder till vårmöte lördagen den 3 mars 2018 

Plats: Medborgarhuset (Vernerrummet) Arvidsjaur
Tid: 13.00 till 16.00.
Årsmöte kl 16:00 


Program:
Vad är på gång i föreningen? 

Ordförande Ulf Zethraeus m.fl.
Fjällets växter – en resa från söder mot norr. 

Föredrag med Sture Westerberg
Sommaren 2017 i Arjeplogsfjällen

– Börje Törnberg och Elisabet Arvidson.

Tävling. Priser lottas ut.
Ta gärna med egna bilder och belägg!
Fika till självkostnadspris.
Varmt välkomna! Styrelsen

_____________________________________________


Föreningen Pite lappmarks flora kallar till årsmöte 2018
Plats: Medborgarhuset (Vernerrummet) i Arvidsjaur
Datum och tid: 3 mars kl 16.00


Dagordning

1. Mötets öppnande
2. Val av ordförande och sekreterare vid årsmötet
3. Val av två justerare att jämte ordförande justera protokollet
Fråga om årsmötet blivit behörigen utlyst
5. Godkännande av dagordning.
6. Föredragning av verksamhetsberättelse
7. Årsredovisning
8. Revisorernas berättelse
9. Fråga om ansvarsfrihet för föregående års förvaltning
10. Val av ordförande
11. Val av övriga ledamöter.
12. Val av två suppleanter.
13. Val av två revisorer och en revisorsuppleant
14. Val av valberedning.
15. Fastställande av medlemsavgift 2019.
16. Eventuella skriftliga förslag och motioner.
17. Övriga frågor. 


Årsmötet avslutas.

Förslag från medlemmar till årsmötet skall ha inkommit senast 14 dagar före årsmötet.

Adress: 

FPLF c/o Charlotte Nordgren, Plåtslagargatan 11. 930 60 Arjeplog 
E-post: thure.jo@telia.com


Fjällvedel, Prästberget Arvidsjaur.
Foto © Maria Söderberg

Prästberget Arvidsjaur. Foto © Maria Söderberg