tisdag 7 november 2017

Välkommen! Höstmöte i Arjeplog lördag 18 november 2017Välkommen!
Föreningen Pite lappmarks Flora inbjuder till höstmöte lördagen den 18 november 2017

Plats: 
ABF-huset, Lugnetvägen 26, Arjeplog
Tid: Kl. 13.00–16.00.

Program:
Botaniska vandringar i Märkberget i 10 år. Maria Söderberg berättar och visar bilder från lappmarkens artrikaste reservat.

Ordförande Ulf Zethraeus berättar och visar bilder från sommarens floraaktiviteter.

Mats Nettelbladt redovisar sommarens fynd och visar belägg.
Tävling. Priser lottas ut.
Ta gärna med egna bilder och belägg!
Fika till självkostnadspris.

Varmt välkomna. Styrelsen


____________________________________

Bilder från 4 juli 2017 när Roger Marklund ledde vår botaniska vandring.
Här är vår inventeringslista från den fina vandringen:


Märkforsen 2017-07-04


Nordisk stormhatt
Hallon
Tibast
Bergslok
Flädervänderot
Skogsnäva ( vit och blå)
Stenbär
Hägg
Älggräs
Mjölke
Rödblära
Ekbräken
Hultbräken
Mossviol
Kanelros
Smörblomma
Hönsbär
Ormbär
Skogsfibblor
Maskrosor
Vattenklöver
Kråkklöver
Hundstarr
Skogsstjärna
Ormrot
Norrlandsstarr
Borsttistel
Linnea
Grässtjärnblomma
En
Glasbjörk
Fjällviol
Vårfryle
Rölleka
Ängsull
Vårfingerört
Fjällskära
Rönn
Kråkbär
Lappspira
Fjällruta
Fjällkvanne
Björkpyrola
Svarthö
Humleblomster
Kattfot
Njurdaggkåpa
Kärrfräken
Rosling
Ljung
Blåbär
Tätört
Ängssyra
Blodrot
Skogsfräken
Grönvide
Ullvide
Spindelblomster
Korallrot
Ängskovall
Skogskovall
Dvärgbjörk
Ögonpyrola
Hjortron
Nordbräken
Strandgyllen
Asp
Odon
Fjälldunört
Riparv

Lappljung
Björnbrodd
Styltstarr
Plattlummer
Lopplummmer
Tuvull
Smultron
Guckusko
Brudsporre
Fjällvedel
Fjälltimotej
Mattlummer
Fågelstarr
Hundkex
Vitklöver
Lingon
Tall
Gran
Kabbeleka 
Kärrfibbla

Och:
Toppmurkla