lördag 1 november 2014

Inbjudan till höstmöte lördag 15 november 2014 i Arvidsjaur


Guckusko, Märkberget. Foto Maria Söderberg 

Inbjudan till Föreningen 
Pite Lappmarks Floras höstmöte

Plats: Medborgarhuset i Arvidsjaur.
Tid: Lördag 15 november 2014 kl 13.00 till 16.00.

Program:

Birgitta Öster berättar och visar bilder från sin och Hans-Eriks 
resa på Nya Zeeland.
Mats G Nettelbladt redovisar sommarens fynd. Han visar även belägg.
Lägerdeltagare visar bilder.
Information om föreningens fortsatta verksamhet.
Elisabet Arvidsson sammanställer en frågesport där vi ska identifiera ett antal fröställningar. Priser lottas ut.

Fika till självkostnadspris.

Varmt välkomna!

Styrelsen 
genom Allis Zethraeus
alliszet@gmail.com

måndag 31 mars 2014

Tisdag 24 juni 2014: Märkforsen

Från tur i Märkforsen 2012. Foto Maria Söderberg 

Välkommen!
Botanisk vandring i Märkforsen, Laisdalen. Samling kl. 16 vid parkeringen. 
Middag i Sikselet. Vår guide är Mats G Nettelbladt. 
Ett arrangemang i samarbete med Magasin Silvervägen och ABF Arjeplog
Pris 300 kr för allt.

Max 12 deltagare.

Anmälan Maria Söderberg 0703500555

tisdag 21 januari 2014

22 februari 2014: Vårträff och årsmöte i Gallejaur

Välkommen till Gallejaur! 


Föreningen Pite lappmarks flora inbjuder till vårträff och årsmöte lördag den 22 februari 2014 kl 13.00.
Plats: informationsbyggnaden i Gallejaur.
Kör från Glommersträsk mot Norsjö, efter ca 1 mil skylt Gallejaur till höger.

Program:

Mats och Charlotte fortsätter att berätta och visa bilder från den andra delen av sin resa i Sydafrika under hösten 2012.

Crister Lövgren berättar om Gallejaurs natur- och kulturreservat.
Årsmötet inleds kl 16.00.

Fika köper vi genom Gallejaur.

Tag gärna med egna belägg och bilder.

Behöver du skjuts eller har plats i din egen bil så meddela
detta till antingen Mats eller Charlotte så  ska vi försöka ordna transport.

Mats G Nettelbladt  0961 -104 70 alt. mobil 070 211 97 92
Charlotte Nordgren 0961 -104 70 alt.  mobil 076 825 55 62

Varmt välkomna!

Styrelsen

 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 

Kallelse till årsmöte i Föreningen Pite lapppmarks flora

 Plats: Gallejaur
Datum och tid: 22/2 2014  kl 16.00.


Dagordning

1.   Mötets öppnande
2.   Val av ordförande och sekreterare vid årsmötet
3.   Val av två justerare att jämte ordförande justera protokollet
4.   Fråga om årsmötet blivit behörigen utlyst
5.   Godkännande av dagordning.
6.   Föredragning av verksamhetsberättelse
7.   Årsredovisning
8.   Revisorernas berättelse
9.   Fråga  om ansvarsfrihet för föregående års förvaltning
10. Val av ordförande
11. Val av övriga ledamöter.
12. Val av två suppleanter.
13. Val av två revisorer och en revisorsuppleant
14. Val av valberedning.
15. Fastställande av medlemsavgift 2014.
16. Eventuella skriftliga förslag och motioner.
17. Övriga frågor.
18. Årsmötet avslutas.


Förslag från medlemmar till årsmötet skall ha inkommit 
senast 14 dagar före årsmötet.
Adress: FPLF c/o Charlotte Nordgren,
Plåtslagargatan 11
930 60 Arjeplog


E-post: Thure.jo@telia.com