onsdag 7 november 2018

17/11 2018: Höstmöte i Glommersträsk i Bärens hus

Höstmöte i Glommersträsk

Föreningen Pite lappmarks flora inbjuder till höstmöte
lördag 17 november 2018. 


Plats: Bärens hus, Storgatan 94, Glommersträsk
Tid: kl. 13.00–16.00 
Vy över Glommersträsk. Foto © Maria Söderberg Program: 

Vad gör vi med våra lokala bär? Bo Lundmark, initiativtagare till och projektledare för Glommersbär informerar.

Vad är på gång i föreningen? 
Ordförande Mats G. Nettelbladt

Inventeringarna i Glommersområdet. 
Roger Marklund och Ulf Zethraeus.

En botanisk och ornitologisk utfärd till Öland. 
Bilder och berättelser med Ulf Zethraeus.

Tävling. Priser lottas ut. Fika till självkostnadspris.
Ta gärna med egna bilder, belägg och botaniska funderingar. 
Mötet är öppet för medlemmar och en intresserad allmänhet.

Varmt välkomna.

Styrelsen


Blåbär (Vaccinium myrtillus). Frukten, som är ett bär,
är svart och vanligen överdragen av en ljusblå vaxhinna.
De bär som saknar detta överdrag är helt svarta och
kallades förr skomakarbär och ansågs i folktron giftiga,
eftersom korna eller räven ”pissat på dem”.
Omkring 17 procent av Sveriges yta täcks av blåbärsris,
och växten är allmän i hela landet. Fakta från NE.
Foto © Maria Söderberg

tisdag 3 juli 2018

15 juli 2018: Vilda blommor vid vattnet


Jungfru Marie nycklar. Foto © Maria Söderberg


Vilda blommor vid vattnet

Välkommen på botanisk vandring!

Hur många blommor hittar vi nära torget, mitt i Arjeplog? 
Vilka är de?

Guidad visning med start Barkudden, torget, Arjeplog.
Tid: söndag 15 juli 2018 kl. 17.00 (vi håller på ca 1,5 tim).
Guider Mats G. Nettelbladt och Charlotte Nordgren. 

Avgift 50 kr, en kopp kaffe/te ingår. 

Arr. Magasin Silvervägen i samarbete med Föreningen Pite lappmarks flora och ABF Norr Arjeplog.
Med stöd av Skellefteå Kraft. 

tisdag 29 maj 2018

Märkforsen 20 juni 2018 kl. 16: Guidad botanisk vandringVälkommen till Märkforsen!

Utflykt till Märkforsen i vackra Laisdalen.
Guide botaniker Mats G. Nettelbladt.

Tid: Onsdag 20 juni kl. 16, start vid parkeringen. Ca 3,5 timme.
Pris för den guidade visningen 300 kr vilket inkl. något gott att grilla & kaffe/te/kaka. Även vegetariskt!

Resa t o r Arjeplog – Märkforsen i anslutning till utflykten: 200 kr. Anmäl detta i så fall senast samma morgon före kl. 10  tel. 070 3500555. Betala gärna med Swish 123 345 35 94 (Midsummer). 


OBS. Ersätter vandringen den 19 juni. Vi kör alltså den 20 juni. 
Arrangör Magasin Silvervägen.
I samarbete med Föreningen Pite lappmarks flora, ABF Norr Arjeplog.Bild från vandring i Märkforsen 2012. Mats G Nettelbladt och Charlotte Nordgren från Föreningen Pite lappmarks flora och deltagaren Ina Karlsson. Foto © Maria Söderberg 
onsdag 14 februari 2018

Arvidsjaur: Vårmöte och årsmöte lördag 3 mars 2018

Skogsnäva, Geranium sylvaticum, 
Prästberget Arvidsjaur.
Foto © Maria Söderberg

Föreningen Pite lappmarks flora inbjuder till vårmöte lördagen den 3 mars 2018 

Plats: Medborgarhuset (Vernerrummet) Arvidsjaur
Tid: 13.00 till 16.00.
Årsmöte kl 16:00 


Program:
Vad är på gång i föreningen? 

Ordförande Ulf Zethraeus m.fl.
Fjällets växter – en resa från söder mot norr. 

Föredrag med Sture Westerberg
Sommaren 2017 i Arjeplogsfjällen

– Börje Törnberg och Elisabet Arvidson.

Tävling. Priser lottas ut.
Ta gärna med egna bilder och belägg!
Fika till självkostnadspris.
Varmt välkomna! Styrelsen

_____________________________________________


Föreningen Pite lappmarks flora kallar till årsmöte 2018
Plats: Medborgarhuset (Vernerrummet) i Arvidsjaur
Datum och tid: 3 mars kl 16.00


Dagordning

1. Mötets öppnande
2. Val av ordförande och sekreterare vid årsmötet
3. Val av två justerare att jämte ordförande justera protokollet
Fråga om årsmötet blivit behörigen utlyst
5. Godkännande av dagordning.
6. Föredragning av verksamhetsberättelse
7. Årsredovisning
8. Revisorernas berättelse
9. Fråga om ansvarsfrihet för föregående års förvaltning
10. Val av ordförande
11. Val av övriga ledamöter.
12. Val av två suppleanter.
13. Val av två revisorer och en revisorsuppleant
14. Val av valberedning.
15. Fastställande av medlemsavgift 2019.
16. Eventuella skriftliga förslag och motioner.
17. Övriga frågor. 


Årsmötet avslutas.

Förslag från medlemmar till årsmötet skall ha inkommit senast 14 dagar före årsmötet.

Adress: 

FPLF c/o Charlotte Nordgren, Plåtslagargatan 11. 930 60 Arjeplog 
E-post: thure.jo@telia.com


Fjällvedel, Prästberget Arvidsjaur.
Foto © Maria Söderberg

Prästberget Arvidsjaur. Foto © Maria Söderberg

tisdag 7 november 2017

Välkommen! Höstmöte i Arjeplog lördag 18 november 2017Välkommen!
Föreningen Pite lappmarks Flora inbjuder till höstmöte lördagen den 18 november 2017

Plats: 
ABF-huset, Lugnetvägen 26, Arjeplog
Tid: Kl. 13.00–16.00.

Program:
Botaniska vandringar i Märkberget i 10 år. Maria Söderberg berättar och visar bilder från lappmarkens artrikaste reservat.

Ordförande Ulf Zethraeus berättar och visar bilder från sommarens floraaktiviteter.

Mats Nettelbladt redovisar sommarens fynd och visar belägg.
Tävling. Priser lottas ut.
Ta gärna med egna bilder och belägg!
Fika till självkostnadspris.

Varmt välkomna. Styrelsen


____________________________________

Bilder från 4 juli 2017 när Roger Marklund ledde vår botaniska vandring.
Här är vår inventeringslista från den fina vandringen:


Märkforsen 2017-07-04


Nordisk stormhatt
Hallon
Tibast
Bergslok
Flädervänderot
Skogsnäva ( vit och blå)
Stenbär
Hägg
Älggräs
Mjölke
Rödblära
Ekbräken
Hultbräken
Mossviol
Kanelros
Smörblomma
Hönsbär
Ormbär
Skogsfibblor
Maskrosor
Vattenklöver
Kråkklöver
Hundstarr
Skogsstjärna
Ormrot
Norrlandsstarr
Borsttistel
Linnea
Grässtjärnblomma
En
Glasbjörk
Fjällviol
Vårfryle
Rölleka
Ängsull
Vårfingerört
Fjällskära
Rönn
Kråkbär
Lappspira
Fjällruta
Fjällkvanne
Björkpyrola
Svarthö
Humleblomster
Kattfot
Njurdaggkåpa
Kärrfräken
Rosling
Ljung
Blåbär
Tätört
Ängssyra
Blodrot
Skogsfräken
Grönvide
Ullvide
Spindelblomster
Korallrot
Ängskovall
Skogskovall
Dvärgbjörk
Ögonpyrola
Hjortron
Nordbräken
Strandgyllen
Asp
Odon
Fjälldunört
Riparv

Lappljung
Björnbrodd
Styltstarr
Plattlummer
Lopplummmer
Tuvull
Smultron
Guckusko
Brudsporre
Fjällvedel
Fjälltimotej
Mattlummer
Fågelstarr
Hundkex
Vitklöver
Lingon
Tall
Gran
Kabbeleka 
Kärrfibbla

Och:
Toppmurkla

lördag 24 juni 2017

Tisdag 4 juli 2017: Botanisk vandring i Märkforsen


Följ med till Märkforsen!

Märkbergets naturreservat omfattar Märkberget och den vilt brusande Märkforsen i Laisälven. Området är varierande med berget, forsen, tallskogar med rikligt inslag av fjällbjörk och i öster tjärnar och rikkärr. Här finns en rad blommor att upptäcka! 

Turen i Märkforsen startar kl. 16. Vår guide är Roger Marklund, Pite lappmarks flora förening. Vi går i botanisk takt (dvs rejält långsamt) och lär oss de mest vanliga växterna. 
Har vi tur blommar orkidén guckusko. 
Beräknad tid inkl. mat  Sikselet 4 timmar. 
Anmälan: Senast kvällen innan info@mariafoto.se, 070 3500555.
Pris: 300 kr inkl. middag vid öppen eld. Älgsuovas, bröd, potatissallad, dryck och kaffe/kaka ingår. Även vegetariskt alternativ finns. Kan betalas via swish 123 345 35 94 (Midsummer), Bankgiro 5056-6181 eller kontant på plats. 

Välkommen! 


Arrangör Magasin Silvervägen. 
Den guidade turen ingår i en sommarkurs som är en utbildningsinsats i ett samarbete mellan ABF Norr Arjeplog och Pangea, Arjeplogs kommun. 
Kursledare: Maria Söderberg

Vy över Gautosjön, Märkforsen. Foto © Maria Söderberg 
Vid Sikselet, Märkforsen. Foto © Maria Söderberg 

Märkforsen foto © Maria Söderberg 


torsdag 26 januari 2017

Vårträff och årsmöte 25 februari 2017


Fjällvedel på Prästberget, Arvidsjaur.
Foto © Maria Söderberg 
Föreningen Pite lappmarks flora inbjuder till vårträff och årsmöte den 25 februari 2017 kl. 13.00.
Plats: ABF-huset, Lugnetvägen 26, Arjeplog.

Program:
Redovisa planer på utgivning av det samlade materialet från 10 års inventering.
Redovisa föreningens fortsatta verksamhet med inventering, exkursioner och kartläggning av utflyktsmålen. 
Charlotte Nordgren och Mats G. Nettelbladt visar bilder och berättar om sin resa i Sydafrika.
Tävling: Gissa vilka medicinalväxter som finns på bilderna. Priser lottas ut.
Tag gärna med egna belägg och bilder.
Årsmötet inleds kl. 16.00
Fika till självkostnadspris.
Varmt välkomna!

Styrelsen